AGC Glass Europe zaznamenává výrazný nárůst podnikatelských příležitostí v Americe

43

17 významných projektů v New Yorku a 29 na celém území Spojených států

V současné době je 17 mrakodrapů vyrůstajících v New Yorku osazováno skly s protisluneční ochranou dodávanými společností AGC Interpane. K těmto projektům, které vyvolaly pozornost na mezinárodní úrovni, patří World Trade Center, Hudson Yards, Muzeum moderního umění a věž Hard Rock tower, abychom jmenovali alespoň některé z nich. V březnu 2016 bylo ve stádiu realizace 29 projektů napříč USA a jejich počet se zřejmě bude dále zvyšovat. Mezi architekty podílejícími se na projektech nalezneme jména Kohn Pedersen Fox, Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, Richard Meier & Partners Architects, Rogers Stirk Harbour + Partners, Foster & Partners a další významné firmy. To vše je důkazem nebývalého rozmachu aktivit naší společnosti na mezinárodní úrovni.

K hlavním hnacím silám tohoto růstu patří německé závody Interpane v bavorském Plattlingu a dolnosaském Lauenförde, jejichž vysoce kvalifikovaní obchodní zástupci a pracovníci v oblasti propagace vyvíjejí při rozvoji mezinárodních aktivit obrovské úsilí. A jejich snaha se zcela jistě vyplácí. Kromě vysoce selektivních skel s protisluneční ochranou jako je ipasol neutral 70/39 a Stopray, jsou v USA velmi žádané i vysoce reflexní povlaky, jako je ipasol bright, ipasol platin.

AGC - NewYork_uk

Mezinárodní trend ve smyslu hesla „ve velikosti je krása“ / „co je velké, to je krásné“ platí také pro Ameriku, takže celková poptávka po velkoformátových sklech roste. Velkorozměrové panely jsou používány v případech, kdy architekti chtějí obložit celou fasádu co nejmenším počtem skleněných tabulí a zvýšit tak celkový dojem ze svého uměleckého záměru. Jde o jednu ze silných stránek společnosti, protože díky produktům typu Giga Lites může AGC Interpane nabízet špičkové výrobky, které jsou považovány za největší skla s povlakem na světě. Sklo float se dodává v maximální velikosti 18,00 x 3,21 m o maximální tloušťce 20 mm.

Sdílejte
Předchozí článekAntireflexní sklo Clarity na fasády
Další článekCo je izolační sklo podle ČSN EN 1279
AGC Glass Europe
Společnost AGC Glass Europe se sídlem v Belgii vyrábí a zpracovává ploché sklo pro použití ve stavebním sektoru (exteriérové zasklívání a interiérové aplikace), v automobilovém průmyslu, v oblasti solárních aplikací a ve specializovaných odvětvích. Společnost je evropskou pobočkou společnosti AGC Glass, předního světového výrobce plochého skla. Základní motto společnosti, "Glass Unlimited", odráží řadu možností, jichž lze dosáhnout pomocí: skla, jakožto materiálu, který vyhovuje stále rostoucí škále potřeb (pohodlí, regulace spotřeby energie, zdraví a bezpečnost, estetika); inovace výrobků a procesů, která vychází z průběžného výzkumu vyspělých sklářských technologií; průmyslových zařízení zahrnujících více než 100 výrobních, zpracovatelských a distribučních firem v celé Evropě od Španělska až po Rusko; celosvětové prodejní sítě; zaměstnanců zaměřených na zákazníka. V současné době zaměstnává společnost AGC Glass Europe zhruba 16 000 lidí.