Žádná norma to neřeší a nikde se o tom nepíše. Bezpečné zábradlí s vrstveným sklem se ve zkušebnách testuje při teplotě 20°C. Pomocí speciálního normového tělesa se simuluje pád člověka. Tím to způsobem klasifikuje třída odolnosti nebo bezpečnosti podle zatřídění v ČSN EN 12600. Zkoušení bezpečnosti ochranného zábradlí se sklem při 20°C ve většině případů použití postačuje, ale je tomu tak i v exteriéru, kdy teplota vrstvená skla může kolísat od -30°C do +80°C?

Tuhost a pevnost meziskelní folie za mrazu nebo vysokých teplot

Je známé, že při změně teploty meziskelní folie vrstveného skla dochází ke změně modulu pružnosti ve smyku, ale dochází i ke změně elasticko-plastických vlastností. Tyto dvě vlastnosti mají vliv na únosnost a bezpečnost vrstveného skla.

Zmrzne-li folie, je křehká a tuhá. Díky tomu se zvyšuje únosnost tabule skla, ale snižuje odolnost proti protržení nebo roztržení, což vede ke ztrátě celistvosti.

Vrstvené sklo je bezpečné, pokud splňuje minimální podmínky pro třídu bezpečnosti 3B3 dle ČSN EN 12600.

Zahřátá folie na teplotu 80°C změkne a doslova teče. Tím dochází ke ztrátě celkové únosnosti vrstveného skla a ztrátě odolnosti proti protržení nebo roztržení. Folie se stává příliš měkkou a elastickou, což vede ke ztrátě celistvosti.

Skleněné zábradlí a zábradlí se sklem musí být bezpečné v průběhu celého roku!

Představte si situaci, že ve vašem zábradlí je zasklení, které bylo testováno při teplotě 20°C a bylo vyhodnocené jako bezpečné zábradlí. Protože ve vašem zábradlí je barevné sklo, tak teplota skla v letním období dosahuje kolem 80°C a v zimě může klesnout až na -30°C. Nikdo netestoval bezpečnost vrstveného skla ve vašem zábradlí při vysokých nebo nízkých teplotách. To znamená, že vaše zábradlí se sklem je bezpečné za normových podmínek (20°C; ±10°C), ale v zimě a v létě musíte terasu nebo balkón uzavřít.

Jaké sklo by mělo být v zábradlí navrženo, aby bylo bezpečné?

Řešení není nijak složité a komplikované. Celou předchozí teoreticko-praktickou část výkladu jsem orientoval na skutečnost, že zasklení v zábradlí se při zkoušce bočním nárazem rozbije a hodnotí se stav vrstveného skla po rozbití. Navrhneme-li vrstvené sklo dostatečně odolné, nedojde při bočním nárazu za nízkých nebo vysokých teplot k jeho prasknutí. Stále budete mít bezpečné zábradlí ze skla nebo se sklem.

Obáváte se, že vaše zábradlí nemá bezpečné sklo, nebo chcete do vašeho zábradlí bezpečné sklo? Můžete se obrátit na mou kancelář, kde vám:

  • Zkontrolujeme a ověříme současný stav zábradlí se sklem nebo ze skla.
  • Pomocí 3D numerické metody konečných prvků vymodelujeme zasklení a provedeme na něm virtuální testy, které simulují dynamický náraz normovým tělesem z ČSN EN 12600 podle ČSN 743305.
  • Navrhneme vám správný postup, podle kterého by vám dodavatelé měli předložit příslušnou technickou dokumentaci dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 305/2011 ve znění pozdějších změn.
  • Zkontrolujeme vhodné uložení skla, které bude splňovat požadavky na zbytkovou stabilitu skla po rozbití.
  • Uvedeme zábradlí do shody nebo neshody s příslušnou zábradelní normou ČSN 743305, STN 743305.
  • Vytvoříme statický posudek na sklo, kterým doložíme, že sklo ve vaší konstrukci zábradlí je navržené dle extrémních normových hodnot a splňuje nejnovější metody a postupy navrhování skla.

Naše kancelář nedělá jen statiku na sklo, kde bychom vám řekli, jak tlusté sklo potřebujete, ale díky rozsáhlým zkušenostem z diagnostiky poruch a lomů skla vám dokážeme navrhnout a posoudit správnost provedení, které bude mít nejdelší životnost a předpokládanou funkčnost.

Kontakt: Ing. Miroslav Sázovský, www.statiknasklo.cz, tel.: +420 725 888 927 email: znalecnasklo@sazovsky.cz