Vývoj uplatnění vnějšího tmelení izolačního skla hot melt butylovým tmelem Bostik

S historicky nedávným zahájením distribuce tmelů pro výrobu izolačního skla předního světového výrobce Bostik, který se již více než 30 let úzce zaměřuje na technologii hot melt butyl, je zajímavé sledovat zpětnou vazbu trhu na tuto technologii, která je v České republice vnímána veskrze buď jako nová nebo jako historicky překonaná.

Důvody, které za tímto stavem stojí, spatřujeme především v úzkém zaměření českého průmyslu na technologie kopírující německý trh, stejně jako srovnávání technologie hot melt butyl s vlastnostmi materiálů z doby před deseti a více lety.

V této souvislosti je nutno poznamenat, že firma Bostik, až do loňského roku, svoji produkci hot melt butylových tmelů na český trh nedodávala a nelze tudíž na její výrobky nahlížet optikou výše uvedeného.

Vývoj firmy Bostik v této oblasti, tj. vnějšího tmelení izolačního skla technologií hot melt butyl, byl zahájen již před více než 30 lety, kdy v anglickém Leicesteru byla instalována první linka a spuštěna výroba. Od té doby prošla jak výroba, tak výzkum a vývoj doslova bouřlivým vývojem, co se kvalitativních parametrů, kapacity výroby i zkušebnictví týče. Výrobní závod a laboratoře firmy Bostik v současnosti zabezpečují testování na nejmodernějších zařízeních, schopných prověřit celé jednotky izolačních skel, přičemž metodika je plně v souladu s náročnými požadavky směrnic ASTM E 2190 (pro USA a Kanadu) i EN 1279 části 2;3;4 a 6 (pro Evropu). Zrovna tak výroba je dnes již plně automatizována.

Mimochodem firma Bostik, která je jedním ze tří největších světových výrobců lepidel a tmelů s více než 40 výrobními závody, plně vědoma si specifičnosti trhu izolačních skel, soustředí celosvětovou produkci hot melt butylových tmelů právě a výhradně do uvedeného anglického závodu. Tímto je zajištěn přehled nad vývojem světových trhů, stálá kvalita výrobků s evidencí a uskladněním vzorků vyrobených šarží, optimalizované náklady na výzkum a vývoj, stejně jako rychlé a kompetentní poradenství.

Historické milníky v rozvoji a uplatnění hot melt butylových tmelů Bostik na světových trzích představují rozvoj automatických linek hlavních výrobců (Lisec, Bystronic, Forel) na počátku 21. století, stejně jako nástup technologie teplých rámečků, především flexibilního profilu Super Spacer, výrobce Edgetech (v současnosti Quanex), které byly pro rozvoj hot melt butylů doslova zlomové.

Zatímco do té doby používali technologii hot melt butyl především malí výrobci, kteří s růstem produkce a zainvestováním robotických linek přecházeli automaticky ke zpracovávání dvousložkových tmelů, s nabídkou robotů i pro technologii hot melt butyl se tato stává celosvětově jednou z nejrychleji rostoucích.

V současnosti se s hot melt butylovými tmely Bostik setkáte doslova po celém světě, kdy každoročně se hot melt butylovým tmelem Bostik kompletuje více než 20.000.000 izolačních skel!

Trhy s mimořádně silným zastoupením výrobků Bostik pro představu tvoří Velká Británie, Rusko, USA a Kanada, přičemž déle než 10 let jsou výrobky Bostik dodávány do zemí jako např. Saúdská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Egypt, Finsko, Francie, Itálie, Malajsie, Jižní Korea, Španělsko, Srí Lanka, Švédsko, Srbsko, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Mexiko, Brazílie, Izrael, Lotyšsko, Bulharsko, ale i okolní země jako Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina nebo např. Slovensko.

Jak je patrné, jsou zastoupeny země všech možných klimatických zón, což svědčí o kvalitě tmelů Bostik, které zůstávají pružné i při extrémně nízkých nebo naopak vysokých teplotách. Zkoušky na teplotní odolnost jsou mimořádně intenzivní a hodnotí se nejen teplotní odolnost ve smyslu zachování pružnosti, ale i neporušení přilnavosti a soudržnosti tmelu, tj. jeho nepronikání do jednotky skla, což je častou obavou místních výrobců. S uvedeným souvisí i intenzivní testování přizpůsobení se tmelu pohybu nebo například odolnost proti vytékání tmelu s dutiny. Všechny uvedené parametry jsou spolu s rychlostí unikání plynu a parametrem pronikáním vlhkosti do jednotky, právě těmi kvalitativními parametry, ve kterých se u jednotlivých výrobců setkáváme s odlišnými vlastnostmi.

Přesvědčte se i Vy, že technologie Bostik hot melt butyl, která nabízí mnohé výhody pro velké i malé hráče, je právě tou správnou volbou s jistým výsledkem, příjemným a čistým zpracováním bez odpadu, rychlou expedicí skel v řádu minut a silným zázemím dodavatele s pravidelným rozvozem zboží v režimu 2 x týdně.

Máte-li zájem o vyzkoušení nejmodernější technologie výroby nebo prezentaci technických vlastností výrobků Bostik, neváhejte kontaktovat společnost ANVI TRADE s.r.o., která je obchodním zastoupením tmelů Bostik pro Českou republiku. Připraveno pro Vás máme jak množství technických informací o technologii hot melt butyl, tak i možnost zapůjčení extruderu do výroby spolu s dodáním vzorků zcela zdarma.

Bostik – lepí a těsní vždy a všude!

Zajímavé odkazy: