Odpovědnost výrobce skla za vadu výrobku ze skla

Směrnice Rady 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky ze skla ve znění směrnice 1999/34/ES je nástrojem, který by měl přispět ke spravedlivějšímu jednotnému trhu...

Normální pozorovací vzdálenost – běžné pozorovací podmínky

Pozorovací vzdálenost při inspekci, analýze a posuzování vizuální kvality stavebních konstrukcí a skla se řídí pomocí následujícího popisu. Jednotlivé výrobkové normy ČSN EN  - Sklo...

Tepelný šok – lom skla vlivem teplotního napětí

Riziko poruchy skla vlivem teplotního napětí Největším rizikem poruchy skla ve stavebnictví je lom způsobený vlivem přetížení skla nebo tepelným namáháním. Při navrhování skla se...

Zasklívací podložky

Zasklívací podložky se rozlišují na tři základní druhy Aby zasklení bylo funkčně uloženo do nosné konstrukce (například rámu okna, fasádního systému, rámu světlíku), nesmí se...

14 Základních pravidel šíření trhlin ve stavebním skle

Pokud je lomový obrazec komplikovaný, s rozvětvenými trhlinami, většinou má jen jedno ohnisko lomu. Výjimky představují lomy vyvolané celoplošným zatěžování velkou silou. Jedná se...

Společnost Guardian Glass přechází plně k výrobě plaveného skla Guardian ExtraClear®

Společnost Guardian Glass v reakci na pokračující trendy větší průhlednosti skla dokončila ve všech svých výrobních kapacitách v kontinentální Evropě přechod na výrobu velmi...

PRESS GLASS MOBILE – inovační zlepšení

PRESS GLASS již dlouhá léta přikládá velký význam úrovni obsluhy obchodních partnerů. Projevuje se to např. ve tvorbě nových nástrojů usnadňujících výběr a konfiguraci...

Vakuové dvojsklo – NSG Spacia™ 21

Společnost NSG Group na svých webových stránkách uveřejnila článek, o vakuovém dvojsklu NSG Spacia™ 21, které se čím dál víc využívá v nízkoenergetických domech v...

Nejnovější články

video

Digitální potisk na sklo

Je jen málo firem v České republice, které se mohou chlubit takto moderní výrobou digitálního potisku na sklo. Společnost Frajt s.r.o. patři v roce...