ČSN EN 14428 – Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení

22

Datum vydání: 1.1.2016
Datum účinnosti: 1.2.2016
Nahrazuje: ČSN EN 14428 + A1 – 2008

Spolu s touto normou je povoleno do 2017-02-28 používat platnou normu ČSN EN 14428 + A1

Hlavní technickou změnou je vypuštění článku týkajícího se vlastností odolnosti proti nárazu/rozpadu a jeho nahrazení odkazem na nové vydání ČSN EN 12150. Další významnou změnou je aktualizace kapitoly AVCP a přílohy ZA do nového formátu.

ČSN EN 14428 Tato norma specifikuje požadavky na sprchové zástěny pro domácí použití, což zajišťuje, že výrobek instalovaný podle instrukcí výrobce bude mít uspokojivé vlastnosti, pokud bude používán stanoveným způsobem. Norma neplatí pro sprchové kabiny nebo závěsy a nespecifikuje estetické a rozměrové požadavky.