ČSN EN 14449

56

Norma ČSN EN 14449 – Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Hodnocení shody / Výrobková norma se týká požadavků, hodnocení shody a řízení výroby vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví.

V normě jsou obsaženy požadavky, které jsou předmětem zákonných ustanovení. Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.

Vrstvené sklo vyrobené ve shodě s ČSN EN 14449

Pokud najdete na prohlášení o vlastnostech odkaz jen na normu ČSN EN 14449, tak vlastně dostáváte informaci, že vrstvené sklo odpovídá popisu výrobku od výrobce a splňuje definici a požadavky na vrstvené sklo podle ČSN EN ISO 12543-3 nebo vrstvené bezpečnostní sklo podle ČSN EN ISO 12543-2.

Norma ČSN EN 14449 – jak posuzovat sklo

Charakteristiky vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla, které jinými slovy udávají, co vše vrstvené sklo umí. Mezi charakteristiky patří:

 • Bezpečnost v případě požáru – požární odolnost podle ČSN EN 13501-2.
 • Bezpečnost v případě požáru – Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1.
 • Bezpečnost v případě požáru – Chování při vnějším požáru podle ČSN EN 13501-5.
 • Bezpečnost při použití – Odolnost proti střelám: Chování při rozbití a odolnost proti útoku podle ČSN EN 1063.
 • Bezpečnost při použití – Odolnost proti výbuchu: chování při nárazu a odolnost proti nárazu podle ČSN EN 13541.
 • Bezpečnost při použití – Odolnost proti násilnému vniknutí: chování při rozbití a odolnost proti útoku podle ČSN EN 356.
 • Bezpečnost při použití. Odolnost proti kyvadlovému nárazu: chování při rozbití (bezpečný lom) a odolnost proti nárazu podle ČSN EN 12600.
 • Bezpečnost při použití – Mechanická odolnost: odolnost proti náhlé změně teploty a teplotním rozdílům.
 • Bezpečnost při použití – Mechanická odolnost: odolnost proti větru, sněhu, trvalému zatížení a/nebo vyvolaným zatížením tabule skla podle norem pro navrhování jako je DIN 18008, prEN 13474.
 • Ochrana proti hluku – přímá vzduchová neprůzvučnost podle ČSN EN 12758.
 • Úspora energie a ochrana tepla – Tepelné vlastnosti podle ČSN EN 673.
 • Úspora energie a ochrana – vlastnosti záření: světelný činitel prostupu a odrazu podle ČSN EN 410.
 • Úspora energie a ochrana tepla – Vlastnosti zážení: solárně energetické charakteristiky sluneční energie podle ČSN EN 410.

Stálost vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla

Stálost výrobků ze skla, včetně jejich charakteristik, musí být zajištěno následujícím:

 • Shodou s normou ČSN EN 14449,
 • Dodržováním pokynů výrobce skla nebo dodavatele.

Výrobce musí poskytnout specifické pokyny pro instalaci nebo se odvolat na příslušné technické specifikace.

Stálost vrstveného skla je závislá na:

 • pohybech stavby a konstrukce, způsobených různými vlivy;
 • vibracích stavby a konstrukce, způsobených různými vlivy;
 • průhybu a napětí v podpoře skla, způsobených různými vlivy;
 • konstrukcí podpory skla (např. odvedení vody proniklé do drážky, prevence přímého kontaktu mezi částmi podpory a sklem);
 • přesností podpory skla a rozměry prvků podpory;
 • kvalitě sestavení prvků podpory skla;
 • kvalitě instalace podpory skla do stavby nebo do konstrukce/na stavbu nebo na konstrukci;
 • roztažnosti podpory skla vlivem vlhkosti absorbované ze vzduchu nebo jiných zdrojů;
 • kvalitě instalace výrobku ze skla do podpory nebo na podporu.

Označení vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla

Pro označení vrstveného skla neexistuje žádné požadavky. To znamená, že na skle nemusí být žádná trvalá značka, tak jako je tomu u skla tepelně tvrzeného podle ČSN EN 12150-1.

Avšak výrobce nebo jeho zástupce se sídlem v EEA je odpovědný za připojení označení CE. Symbolem označení CE, který má být připojen, musí být v souladu se směrnicí 93/68/EC.