Jak si vybrat sprchový kout

2608

sklojanak

Oboustranně otvíravé panty (s aretací)

Jak již název napovídá, tento typ pantů umožňuje otevírání sprchových dveří oběma směry, což je obrovskou výhodou v malých koupelnách kde jste nuceni dveře otevírat dovnitř sprchového koutu. Není ani žádný problém udělat dvoukřídlý sprchový kout, kde se bude každé křídlo otevírat jiným směrem. Tento typ pantů je tedy tou pravou volbou pro malé prostory a speciální řešení. Ale nejen tam jsou oboustranně otvíravé panty využívány . Další výhodou těchto pantů je, že jsou vybaveny unikátním pružinovým mechanismem a nevyžadují montáž těsnění, protože dokáží dveřní křídlo zaaretovat v zavřené (0°) a otevřené (90°oběma směry) poloze. Toto je naopak ideální řešení pro větší sprchové kouty, které nevyžadují zvláštní těsnost, ale našim cílem je designové řešení, které bude působit reprezentativně. Je třeba upozornit, že tento typ pantů je všeobecně méně těsný. Konstrukce oboustranně otvíravých pantů je řešena tak, že musíte udělat výřez v hraně skla, do kterého je pant zasazen. To má za následek, že se nedá instalovat průběžné těsnění, ale musíte těsnění v místě pantu rozdělit. Ale nejen to, celková konstrukce oboustranně otvíravých pantů není ideálně těsná, s čímž je třeba při stavbě sprchového koutu počítat. Oboustranně otvíravé panty s aretací, jak již bylo zmíněno, nevyžadují montáž těsnění. Pokud však chcete sprchový kout utěsnit, stačí použít různé typy PVC těsnících profilů. Mechanismus pantů zajistí, že budou dveře těsnit i bez instalace těsnění magnetického. V případě , že se jedná o sprchový kout s dvěma křídly, které je na sebe potřeba přesně fixovat, je přesto lepší na spoj křídel magnetické těsnění použít. Magnetické těsnění můžete aplikovat také tehdy, pokud vyžadujete zvýšenou těsnost sprchových dveří. Pomocí oboustranně otvíravých pantů s aretací můžete zhotovit jednoduché sprchové dveře nebo složité rohové či víceúhelníkové sprchové kouty. Panty jsou dostupné ve variantách pro montáž na stěnu, podlahu a strop nebo na sklo. Panty „sklo-sklo“ jsou v provedení 90°, 135° a 180° pro rohové, pětiúhelníkové a přímé napojení dveří na fixní sklo. Panty na podlahu a do podhledu jsou otočné o 360°. Panty „sklo-zeď“ jsou v provedení 90° pro kolmou montáž dveří ke stěně. Panty „sklo-zeď“ dále rozlišujeme podle typu montážní destičky. Typ „T“ má destičku osově umístěnou na střed pantu a jsou v ní čtyři otvory pro montážní šrouby, z každé strany pantu dva. Typ „L“ má montážní destičku vyosenou na jednu stranu pantu a jsou v ní tři otvory pro montážní šrouby. Výhoda typu „L“ je v tom, že lze pant montovat blíž ke kraji zdi a také v tom, že pohledová strana je čistá a není vidět montáž pantu. Protože panty jsou kyvné na obě dvě strany, nerozlišujeme u nich, jestli jsou pro pravé nebo levé dveře. Navod-SH13-schema-600x85[1] Navod-SH13-nahled1-600x101[1] sklojanak

Jednostranně otvíravé panty (přizvedávací)

Při použití jednostranně otvíravých pantů musíte počítat s tím, že dveře sprchového koutu budete moci otevírat pouze směrem ven, tedy do prostoru koupelny. Není možné postavit sprchový kout s jednostranně otvíravými panty aby se křídlo otevíralo pouze směrem do sprchového koutu. Ikdyž situaci, že se někomu něco uvnitř sprchového koutu přihodí a bude potřebovat vaši pomoc, nikomu nepřeji, tak s ní přesto musíte počítat a pro stavbu sprchového koutu s otvíráním křídla směrem dovnitř použít výhradně oboustranně otvíravé panty. Použití jednostranně otvíravých pantů však přináší jisté výhody oproti pantům oboustranně otvíravým. Mezi hlavní přednosti těchto pantů patří jejich těsnost. Konstrukce pantu je řešena tak, že samotný pant je perfektně těsný a navíc nezasahuje do hrany skla, takže můžete instalovat průběžné těsnění po celé délce skla. Tento typ pantů nedisponuje aretačním mechanismem a je nutné jej použít spolu s magnetickým těsněním, protože by nám jinak dveře nedržely pevně v zavřené poloze. Konstrukce jednostranně otvíravých pantů neumožňuje stavbu sprchových koutů bez těsnění nejen kvůli absenci aretačního mechanismu, ale mohlo by také dojít k poškození skla při přetlačení dveří druhým směrem než panty umožňují. Jinými slovy, jednostranně otvíravé panty použijeme tam, kde chceme docílit vyšší těsnost sprchového koutu. I tak však nesmíte zapomínat na správnou připravenost prostoru pro sprchový kout, protože i zde platí, že sprchový kout není vodotěsné akvárium. Ke specifickým vlastnostem jednostranně otvíravých pantů patří přizvedávací mechanismus, který dveřní křídlo při otevření nadzvedne přibližně o 7mm. Toho lze využít tam, kde chceme mít nějakou osušku na podlaze před sprchovým koutem, případně pokud máte podlahu koupelny ve spádu a bez přizvednutí by dveře chytaly o podlahu apod. Díky tomuto mechanismu se dveřní křídlo také samovolně zavírá z jakékoliv otevřené pozice, což je výhoda v malých koupelnách, kde by mohlo dojít ke kolizi s jinými dveřmi, kdyby dveře od sprchy zůstaly otevřené. Nabídka jednostranně otvíravých pantů je oproti oboustranně otvíravým poněkud méně rozsáhlá, ale i tak lze s jejich pomocí stavět všechny typy sprchových koutů. Dostupné jsou ve variantách „sklo-zeď“ 90° pro levé a pravé dveře a „sklo-sklo“ 180° také pro levé a pravé dveře. Pravé a levé dveře poznáme podle toho, na které straně jsou panty, když se díváme zvenčí na sprchový kout nebo dveře (panty napravo – pravé, panty nalevo – levé). Navod-LH-schema-600x166[1] Navod-LH-nahled-600x157[2] sklojanak

Prostor sprchového koutu

V této kapitole se zaměříme na to, jak by měl vypadat prostor pro stavbu skleněného sprchového koutu. Hned na začátku bych zmínil nutnost spádů směrem do sprchového koutu. Byť se tato informace zdá být banální, v praxi se s jevem „opačného spádu“ setkáváme dost často. Na takovém místě je pak lepší sprchový kout ani nestavět, protože problémům s únikem vody se dozajista nevyhnete. Způsobů řešení může být několik, my si uvedeme ty osvědčené a nejběžnější. Jako ideální je považován model s kanálkem umístěným na celou šířku v prostoru dveří. Celý prostor sprchového koutu je pak ve spádu směrem ke dveřím. I přes netradiční řešení spádu směrem ke dveřím sprchového koutu se přes prostor kanálku nedostane sebemenší množství vody mimo sprchový kout. Tento způsob montáže je obzvláště vhodný pro sprchové kouty, kde nechcete aplikovat těsnění. Kanálek musí vždy přesahovat přes sprchové dveře směrem do koupelny tak, aby voda, která se při sprchování dostane na vnější stranu skla, mohla stékat do kanálku. Jako další způsob, v dnešní době zřejmě nejpoužívanější, je umístění odtokového kanálku ke zdi naproti vstupu do sprchy. U tohoto řešení nesmíte při stavbě sprchového koutu zapomenout na to, že spád musí začínat již kousek před sprchovými dveřmi (1-2 cm), a to opět z toho důvodu aby voda, která se při sprchování dostane na vnější stranu dveří, stékala zpět do prostoru sprchy a ne do prostoru koupelny. Chceme-li však docílit vyšší těsnosti, je nutné aplikovat ochranu proti záplavové vlně. A tady pro vás máme jeden tip. Instalaci ochrany proti záplavové vlně se vyhnete tehdy, když celý prostor sprchového koutu snížíte oproti podlaze koupelny o 6-10mm. Tím přirozeně vytvoříte ochranu proti záplavové vlně. Pokud se rozhodnete pro montáž vaničky, dbejte vždy na to aby na okrajích byl správný spád. Dost často bývá vanička uložena nesprávně, protože prostor vaničky a její funkčnost to umožňuje, ale voda dostávající se na okraj, který je ve spádu směrem do koupelny, má snahu také do koupelny odtékat a jsou pak nutné různé úpravy protizáplavové ochrany apod. Pokud je vaše řešení z jakýchkoliv důvodů jiné, než jsme zde uvedli, dbejte vždy na to, aby podlaha v místě montáže fixních skel byla rovná bez zlomů a v místě sprchových dveří aby byla rovná a ve vodováze. Pokud prostor dveří není rovný nebo ve vodováze, mohou nastat komplikace s utěsněním. Navod-schema-spady1-600x192[1] sklojanak

Zaměření sprchového koutu

Základními pomůckami pro správné zaměření sprchového koutu, je dlouhá (180-200 cm) a krátká (60-80 cm) vodováha a vysouvací metr. Podle vzorových předloh si zakreslete vlastní situaci. Přiložte vodováhu ke stěně ve svislé poloze a odškrtněte si nulu v místech kde se vodováha stěny dotýká a v místech kde se stěna od vodováhy vzdaluje vyplňte naměřenou hodnotu za znaménko mínus. Potom zaměřte půdorys a výšku sprchového koutu a výškové umístění pantů. Pokud budete montovat panty na zeď, mějte na paměti, že by neměly být montovány přes spáru, ale na rovnou plochu, to samé platí o horním zavětrování. Stěna pro montáž pantů by měla být perfektně rovná, odchylka by neměla být větší než 2mm. Větší odchylka může mít vliv na životnost pantů. Podle takto zaměřené situace můžete vyrobit vlastní skla nebo zaměření poslat k nám na e-mail a my vám podle něj skla vyrobíme. Navod-zamereni2-600x278[1] sklojanak

Stavba sprchového koutu, montáž sprchových dveří

Pro stavbu sprchového koutu budete potřebovat následující vybavení:

  • lihový fix
  • svinovací metr
  • dlouhou vodováhu (180-200 cm)
  • šroubovák (ideálně „aku“)
  • příklepovou vrtačku
  • vidiový vrták průměr 8mm (případně diamantový vrták na obklady)
  • hmoždinky pr. 8mm vhodné pro daný materiál do kterého budete kotvit
  • plastové nebo dřevěné podložky o síle 10mm pro montáž dveří
  • transparentní podložky z měkčeného PVC pro montáž fixních skel

U stavby sprchového koutu se setkáváme se dvěma způsoby montáže dveří, a to buď na stěnu nebo na sklo. V případě montáže dveří na stěnu, montujeme vždy prvně křídlo a pak fixní díly. V případě montáže na sklo, montujeme nejprve fixní díly a poté dveřní křídlo. V případě montáže dveří na stěnu by se vám namontovaná fixní skla zbytečně pletla a hrozilo by jejich poškození. Namontované dveře na stěnu můžete libovolně sklopit a udělat si tak pro montáž fixních dílů dostatek místa. Montáž dveří na stěnu začněte namontováním pantů na skleněné křídlo. Křídlo postavte na měkkou podložku spodní stranou směrem dolů a namontujte panty na střed otvorů tak, aby dveře byly dodatečně nastavitelné všemi směry. Rozměřte a podle vodováhy fixou naznačte osu dveří (skla) na zeď. Poté do prostoru montáže podle naznačené osy postavte dveře na podložky o výšce 10mm. Vyrovnejte je vodováhou do svislé polohy a za pomocí druhé osoby fixou naznačte na stěnu montážní otvory. Poté dveře postavte zpět na měkkou podložku. Z vyznačených bodů na zdi si udělejte křížky o velikosti cca. 1,5 cm. Příklepovou vrtačkou a vidiovým vrtákem vyvrtejte otvory o průměru 8 mm a vložte do nich připravené hmoždinky. Pak dveře opět postavte na podložky do prostoru montáže a za pomocí druhé osoby přišroubujte ke stěně. Než našroubujete všechny šrouby porovnejte dveřní křídlo podle vodováhy do svislé pozice a poté šrouby dotáhněte. Po dotažení všech šroubů můžete odstranit podložky pod dveřmi. Opatrným otevřením a zavřením křídla se ujistěte, že sklo nikde nechytá nebo nenaráží. Když je vše v pořádku, tak zkontrolujte dveře v zavřené poloze, především vůle a souměrnost spár a svislost přední hrany. Pokud je třeba, opět dveře podložte, povolte šrouby pantů (ne montážní šrouby do zdi) a dorovnejte křídlo podle potřeby. Potom šrouby opět dotáhněte a odstraňte podložky. Proveďte opětovnou kontrolu v zavřené i otevřené poloze. sklojanak Než přistoupíte k montáži fixních dílů, musíte se seznámit s technikami horního uchycení. Výška sprchového koutu se standardně pohybuje okolo 200cm, není tedy možné fixní skla uchytit do stropu. Zároveň však není možné tato skla bez horního uchycení nechat, protože by nebyla stabilní. V případě, že dveře jsou montovány na fixní sklo je absence horního uchycení dokonce nebezpečná. Pro horní uchycení skla si můžete vybrat mezi dvěma způsoby. První, dle mého názoru méně nápadný, je způsob šikmého uchycení pod úhlem 45°. Tímto způsobem však můžete přichytit pouze jedno sklo, takže pokud máte fixní skla dvě, budete muset použít vzpěry dvě. Druhým způsobem je příčné uchycení, kdy sklo je uchyceno k protější stěně vzpěrou pod úhlem 90°. Tímto způsobem lze uchytit dvě i více skel pomocí jedné vzpěrné tyče. Rozměřte a zakreslete podle vodováhy svislou osu fixních skel a jejich výšku na zeď. Naměřte a vyznačte otvory pro úchyty a horní zavětrování. Příklepovou vrtačkou a vidiovým nebo diamantovým vrtákem vyvrtejte otvory o průměru 8mm a vložte do nich hmoždinky. Úchyty skla rozmontujte na dvě poloviny a společně s úchytem vzpěrné tyče přišroubujte na stěnu. Před montáží perfektně vyčistěte sklo v místě uchycení a prostor zdi a podlahy v místě montáže skla. Na podlahu (vaničku) v místě montáže skla položte dvě podložky z transparentního měkčeného PVC. Na připravené podložky postavte sklo, přisuňte ke stěně a zlehka přichyťte úchyty. Poté sklo nastavte do správné polohy a úchyty dotáhněte. Když už nebudete potřebovat s fixními díly hýbat, zařízněte spodní transparentní podložky podle hran skla a spáry mezi podlahou a stěnou zasilikonujte transparentním sanitárním silikonem. Pozor, u matovaných a pískovaných skel je třeba hrubou stranu skla před silikonováním přelepit páskou aby se silikon nedostal na sklo. Nyní tedy můžeme přejít k montáži dveřního křídla na fixní sklo. Panty „sklo-sklo“ rozšroubujte na tři části, základní pant a dva protikusy. Panty pevnou částí ,za pomocí správného protikusu, namontujte na fixní sklo a dotáhněte. Panty montujte na střed otvorů aby byly dodatečně nastavitelné všemi směry. Potom dveřní křídlo postavte na podložky výšky 10mm do prostoru montáže, nasuňte na přimontované panty a za pomocí druhé osoby nasaďte protikusy a zašroubujte. Po přitažení šroubů odstraňte podložky pod dveřmi a opatrně dveře otevřete a zavřete. Kontrola a nastavení dveří je stejné jako u montáže na stěnu. Navod-vzpery-600x199[1]

Těsnění

Těsnění skleněných sprchových koutů a sprchových dveří provedete pomocí profilů z transparentního PVC, které nasadíte na hrany skla. Těsnící profily rozdělujeme na klasické a magnetické. Magnetické těsnění použijete pro panty bez aretace, na dvoukřídlé sprchové kouty a tam, kde vyžadujete zvýšenou těsnost. Magnetické těsnění se dodává v páru a aplikuje se pouze na svislou stranu dveří naproti pantům. Jednu část těsnění nasadíte na hranu dveří a druhou část na hranu fixního skla nebo na hranu druhého křídla, v případě samostatných sprchových dveří na hliníkový profil namontovaný na stěně. Klasické těsnění bez magnetu použijete na utěsnění spodní a boční hrany u pantů. Při použití pantů s aretací můžete bez obav instalovat pouze klasické těsnění. sklojanak Pro správné fungování sprchového koutu je zásadní úprava a instalace spodního těsnění. Buďte tedy obzvláště pečliví při zařezávání a pokud se vám něco nepovede, začněte raději znovu. Spodní těsnění zařízněte o 2mm kratší než je šířka dveřního otvoru. Na koncích zastříhněte rohy pod úhlem 45°, aby nepřekážely při otvírání dveří. Při použití magnetického těsnění tvarujte spodní těsnění tak aby na sebe mohly plochy magnetického těsnění bez problému doléhat. Následně vytvořte podle obrázku prostory pro nasazení svislého těsnění odstřižením krajních nasazovacích praporků. Poté můžete těsnění nasadit na spodní hranu dveří a vyzkoušet, jestli při otvírání nikde nechytá. Spodní těsnění se v žádném případě nesmí dotýkat podlahy a to z důvodu kapilárního efektu. Ve spojení s podlahou by se vždy udrželo na spodní hraně dveří a na těsnění určité množství vody, které by neodteklo a při otevření dveří byste tuto vodu vytáhli do prostoru koupelny. Pokud máte obavy, že vám pod těsněním bude voda při sprchování unikat, je tento problém potřeba řešit pomocí protizáplavového těsnění, které se instaluje na podlahu v prostoru dveří a zamezuje tím úniku vody ze sprchového koutu. Při otevírání dveří se navíc o tuto ochranu spodní těsnění otírá a zbavuje se tak zbylé vody. Ani při použití protizáplavové ochrany však nesmí docházet ke vzájemnému kontaktu s těsněním. Je to důležité zejména proto, aby voda, která se dostane na vnější hranu skla, například přes panty, mohla stéci a skápnout směrem do sprchového koutu. Pokud by těsnění a protizáplavová ochrana byly v kontaktu, voda by se neměla jak vrátit do sprchového koutu a dostávala by se do prostoru koupelny. Máte-li správně nainstalováno spodní těsnění, můžete přistoupit k instalaci těsnění svislého. Zde se podle situace setkáte s různými typy těsnících PVC profilů. Situace se kterými se můžete setkat jsou na obrázcích níže. Svislé těsnění zařízněte přesně na výšku skla. Na straně u pantů, v případě použití pantů s aretací, je třeba těsnění v místě pantů přerušit. Po nasazení svislého těsnění vyzkoušejte dveře otevřít a zavřít a ujistěte se, že vše funguje tak jak má. Navod-tesneni1-600x216[1] Navod-tesneni-typy2-600x241[1] Navod-protizaplava1-600x283[1] Je-li vše v pořádku, gratuluji vám k úspěšné stavbě sprchového koutu. Pokud však během stavby narazíte na problém, se kterým si nebudete vědět rady, můžete se na mě se svým dotazem kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@sklojanak.cz. sklojanak

VIASklo Janák
Sdílejte
Předchozí článekSklo už nemusí být nepřítelem ptáků
Další článekVytékání tmelu do izolačního skla
Radoslav Janák
Nabízíme řešení pro vaše interiéry a skleněné realizace. V oboru skla působíme již více než 10 let a víme přesně co si náš zákazník žádá. Naší prací není pouhá výroba skla a prodej kování. Zaměřujeme se především na vaši podporu od počátečního návrhu až po konečnou realizaci. Naše práce je unikátní spojením zakázkové výroby s širokou nabídkou předem definovaných produktů a stanovením jejich cen. Naše výhoda oproti konkurenci spočívá v poskytování plné podpory jak firemním, tak privátním zákazníkům. Vysvětlujeme, učíme a společně s vámi budujeme.