Kdo je sklenář, sklenářské práce

2

Sklenářem může být kdokoliv, kdo splňuje živnostenský zákon pro získání volné živnosti. To znamená, že vám stačí jen občanka a nemusíte nic umět, ale můžete se živit jako sklenář.

Podle Národního kvalifikačního systému by měl sklenář umět:

 • Orientace v technické dokumentaci pro provádění sklenářských prací.
 • Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě.
 • Návrh pracovního postupu při manipulaci se sklem, dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly
 • Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při zasklívání stavebních konstrukcí, prosklených stěn, výkladců a vitrín.
 • Měření tabulového skla, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací.
 • Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel.
 • Příprava, řezání a úprava dřevěných a kovových dílů při provádění sklenářských prací.
 • Tmelení výplní ze skla.
 • Řezání, zabrušování a vrtání skel a zrcadel.
 • Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel a trojskel.
 • Osazování, zaklínování, tmelení a upevňování lištami tabulového skla do dřevěných, kovových nebo plastových rámů.
 • Rámování a zasklívání obrazů.
 • Sestavování a montáž přepážek z tvrzeného bezpečnostního skla, včetně montáže kování; zasklívání výkladců a vitrín.
 • Zasklívání střešních a jiných stavebních konstrukcí bezpečnostním nebo drátem vyztuženým sklem.
 • Montáž prosklených stěn s profilovaným sklem.
 • Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí.
 • Zhotovování dvojskel a trojskel

Sklenář tedy nesmí montovat konstrukce, které spadají pod stavební zákon a musí splňovat požadavky dle vyhlášky 268/2009 o obecně technickým požadavcích na stavby.