Maximální přípustná teplota povrchu skla

3

Jakou teplotu může mít sklo, než se o něj popálíme?

Lidská kůže má tepelné a chladové receptory, které tvoří volná nervová zakončení senzitivních nervových vláken. Při teplotě skla nad 43°C pociťujeme bolest. Teplota, při níž dojde k popálení při kontaktu s nechráněnou kůží, závisí na vodivosti materiálu a době, po kterou je kůže s horkým povrchem ve styku.

Nařízení vlády 361/2007 Sb., připouští následující povrchové teploty pevných materiálů:

Tabulka: Přípustná teplota a doba, po kterou se může nechráněná kůže dotýkat povrchu horkých předmětů

Materiál

Prahy popálení [°C ]

10 s

1 min 10 min 8 h a více

kov

51 51 48

43

keramika, sklo, kamenina

66 56 48 43

Plasty

71 60 48

43

dřevo 89 60 48

43

Nebezpečná teplota povrchu skla

V případě, že by mohlo dojít ke kontaktu holé kůže s horkým sklem, které je rozpálené od slunce nebo jiných teplotních zdrojů, pamatujte, že může dojít k popálení kůže.

Zdroj: Krajská hygienická stanice