Minimální vzdálenost otvorů ve skle od hrany

48

Vzdálenost otvorů ve skle od hrany a mezi sebou. Vždy, když jsou ve skle otvory, tak se doporučuje sklo tepelně tvrdit podle ČSN EN 12150. Tato norma prošla vývojem a od roku 2016 má novou podobu. V normě je část, která se věnuje minimálním požadavkům vzdálenosti hrany otvoru od hrany skla.

Vzdálenost otvorů ve skle

Omezení pro polohu otvorů vůči hranám tabule skla, rohům tabule skla a pro vzájemnou polohu obecně závisí na:

  • jmenovité tloušťce skla (d)
  • rozměrech tabule skla (B, H)
  • průměru otvoru (∅)
  • tvaru tabule
  • počtu otvorů

Vzdálenost „a“ od okraje otvoru k hraně skla by měla být větší než 2d.

vzdalenost-otvoru-od-hrany-skla

Vzdálenost „b“ mezi okraji dvou otvorů by měla být větší než 2d.

pozadavky-otvory-skle-kalene-sklo

Vzdálenost „c“ mezi okrajem otvoru a rohem skla by měla být větší než 6d.

otvor-sklo-pozadavky-kalene-sklo

Pokud jedna ze vzdáleností od okraje otvoru k hraně skla je menší než 35 mm, může být nutné umístit otvor asymetricky vůči rohu.

Tolerance průměru otvoru ve skle

tolerance-prumeru-otvoru