Norma ČSN EN 13200

47

Norma ČSN EN 13200 – 3 – Zařízení pro diváky – oddělovací prvky – Požadavky

V normě ČSN EN  13200 – 3 se dozvíte, jaké jsou požadavky na skleněné oddělovací prvky a zábrany na zařízení pro diváky. Norma uvádí nejmenší a doporučené hodnoty pro dimenzování a zatížení.

Skleněné příčky, skleněná zábradlí a jiné oddělovací prvky ze skla pro:

 • Zábavná a sportovní zařízení
 • Stadiony
 • Sportovní haly
 • Vnitřní a venkovní sportovní zařízení.

Z normy ČSN EN 13200 – 3 jsou vyjmuty:

 • divadla
 • kina
 • koncertní sály,
 • přednáškové sály

Norma ČSN EN 13200 – 3 popisuje tyto konstrukce ze skla:

 • skleněné obvodové zábrany
 • skleněné zábrany u hrací plochy
 • skleněné oddělovací prvky
 • skleněné zábrany proti návalu diváků
 • skleněné zábrany před a za sedadly
 • zábrany ze skla na galeriích pro diváky
 • skleněné vstupy a turnikety
 • skleněné vstupní dveře a brány
 • skleněné dočasné zábrany
 • zábrany ze skla před podiem