Normy na skleněné obaly

9

ČSN EN 1183 Materiály a předměty ve styku s potravinami

Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnosti při náhlé změně teploty.

Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro stanovení odolnosti proti náhlé změně teploty a výdržnosti při náhlé změně teploty výrobků ze skla, sklo-keramiky. Mezi tyto výrobky patří skleněné talíře, skleněné varné nádobí, skleničky, skleněné poháry. Vztahuje se na spotřební předměty ze skla, které jsou ve styku s potravinami.

ČSN EN ISO 7459 Skleněné obaly

Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty

V této normě se dočtete specifika zkušebních metod na stanovení odolnosti proti náhlé změně teploty a stálosti při náhlé změně teploty pro skleněné obaly.

Terminologie:

  • Skleněný obal = všeobecný termín pro skleněné lahve a sklenice.
  • Náhlá změna teploty (thermal shock) – prudká změna teploty působící na sklo
  • Odolnost proti náhlé změně teploty (thermal shock resistence) – náhlá změna teploty, měřená ve °C, které odolá sklo, aniž by prasklo.
  • Stálost při náhlé změně teploty (thermal shock endurance) – hodnota odolnosti proti náhlé změně teploty, při které se pravděpodobně poškodí 50% testovaných vzorků.

 

Další normy, které se věnují skleněným obalům:

  • ČSN EN ISO 7458 – Skleněné obaly – Odolnost proti vnitřnímu tlaku.
  • ČSN EN ISO 8106 – Skleněné obaly – Stanovení objemu gravimetrickou metodou.
  • ČSN EN ISO 8113 – Skleněné obaly – Odolnost proti svislému zatížení.
  • ČSN EN 29009 – Skleněné obaly – Výška a nerovnoběžnost ústí a dna.
  • ČSN EN 29885 – Skleněné obaly širokohrdlé – Nerovinnost dosedací plochy ústí.