Ohlédnutí za praktickým seminářem o moderní a efektivní výrobě izolačních skel

188

Rádi bychom se společně s vámi ohlédli za proběhnuvším praktickým seminářem Hot Melt Butyl Bostik vs. distanční rámečky Super Spacer, který se konal v úterý 14. dubna 2015 v prostorách distributora lepidel a tmelů Bostik, společnosti ANVI TRADE s.r.o., v Praze. Účastníci semináře strávili příjemné a hlavně přínosné chvíle, a pro ostatní zástupce výrobců izolačních skel nechť je tento článek nahlédnutím na to, co vše jsme stihli probrat a společně zažít. Věříme, že toto poznání bude impulzem k tomu, že se příště uvidíme i s Vámi. Hojnou účast a vysokou úroveň semináře také podtrhla přítomnost specialisty na stavební sklo pana Ing. Miroslava Sázovského, který se aktivně zapojoval do debaty a svými kvalifikovanými radami zodpovídal četné dotazy z pléna.

[pull_quote_center]“Po dlouhé době jsem byl na kvalitním teoreticko-praktickém semináři, kde bylo vidět, že to všechny účastníky baví. Byl jsem překvapen odborností a štědrostí Vaší společnosti…“ řekl o semináři Bostik Miroslav Sázovský, specialista na stavební sklo.[/pull_quote_center]

Po přivítání a lehkém občerstvení účastníci zasedli do moderní školicí místnosti a věnovali se teoretické části semináře, která spočívala v představení flexibilních distančních rámečků Super Spacer a jejich vlastností panem Andrejem Titovem z distribuční společnosti EWCOO s.r.o.

Více o produktech Bostik

Na přednášku pana Titova plynule navázal obchodní ředitel společnosti Bostik Ltd., pan Mike Moran, který představil předního světového výrobce lepidel a tmelů Bostik s více než 125 letou historií, a zejména přítomné zasvětil do historie vývoje a výroby technologie Hot Melt Butyl pro výrobu izolačních skel, které se v anglickém Leicesteru věnují již více než 30 let.

Přednáška byla mimořádně zajímavá svojí komplexností, neboť oblast výroby izolačních skel pojímala z mnohem širšího hlediska než jen jako propagaci vyráběných produktů. Díky tomu účastníci semináře dostali celkový aktuální přehled o trendech a světovém trhu výroby izolačních skel včetně historických vývojových trendů a z toho plynoucích souvislostí. Dokonalý rozbor byl věnován také požadavkům a metodice testování izolačních skel dle normy ČSN EN 1279, tedy každý účastník se dozvěděl, jak se testuje např. index pronikání vlhkosti nebo rychlost unikání plynu.

https://www.youtube.com/watch?v=vAZoiwcs99M

Před chutným obědem v osvědčené uhříněvské restauraci „U Švejka“, s nezapomenutelným přesunem renovovaným historickým autokarem Škoda 706 RTO-LUX, představil obchodně technický poradce Bostik – Pavel Malinský portfolio moderních těsnicích a lepicích produktů na materiálové bázi SMP (silanem modifikovaných polymerů), jichž je společnost Bostik, stejně jako v případě silikonových tmelů, předním světovým výrobcem. Odpolední část semináře již byla naplno věnována praktickým ukázkám výroby dvoj- a trojskel. Přehledně a uceleně byl představen postup zpracování a výroby izolačních skel distanční páskou Super Spacer Standard / Premium, stejně jako funkce extruderu a účastníci si také sami vyzkoušeli vnější tmelení Hot Melt Butylovým tmelem.

[pull_quote_center]“Podle pozitivních reakcí a množství dotazů je zřejmé, že se akce návštěvníkům velmi líbila a uvědomují si filozofii a důvody výroby izolačních skel představenými technologiemi, které jsou posledních cca 10 let na světových trzích nejrychleji rostoucí.“ Řekl Pavel Malinský, obchodně-technický poradce Bostik[/pull_quote_center]
Všechno dokonale klapalo, nálada byla vynikající a z průběhu akce bude v nejbližších dnech po zpracování zveřejněno i promo video. Všem hostům moc děkujeme za účast a vytvoření příjemné atmosféry a všem organizátorům a přednášejícím za skvěle připravené přednášky, poutavé prezentace i zajímavé praktické ukázky. Věříme, že jste si tuto akci užili stejně dobře, jako jsme si ji užili my, a těšíme se příště zase na shledanou.

PŘEHLED RECENZE
Organizace
Prostory
Odborná kvalita obsahu
Praktičnost
Vzorky a dárky
Kvalita studijních materiálů
Sdílejte
Předchozí článekGuardian nástroje pro práci s BIM
Další článekCo je dobré vědět, než si pořídíte skleněnou stěnu
Bostik CZ
Bostik je přední světový výrobce lepidel a tmelů pro klíčové segmenty průmyslu, stavebnictví a koncové spotřebitele. Již více než 125 let inovuje a vyvíjí produkty, které usnadňují náš každodenní život. Společnost působí ve více než 50 zemích světa, kdy při počtu 4.800 zaměstnanců, dosáhla v roce 2012 obratu ve výši 1,6 miliardy €. Distributor Bostik v České republice ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha – Uhříněves, Stran získání bližších informací se obracejte na Pavla Malinského, e-mail: malinsky.pavel@anvitrade.cz, tel.: +420 602 202 311.