Jak poznáte, že sklo je kalené

2112

Tepelně tvrzené sklo (kalené sklo) vyrobené podle ČSN EN 12150 na první pohled vypadá naprosto stejně, jako sklo float ČSN EN 572. Jak poznat, že vám dodavatel dodal tepelně tvrzené sklo?

9 základních poznávacích znaků

  1.  Ke sklu dostanete prohlášení o vlastnostech dle vyhlášky Evropského Parlamentu a Rady č.305/2011 ve znění pozdějších změn.
  2. Na skle budete mít neodstranitelné razítko, které bude vypadat přesně podle normy ČSN EN 12150.
  3. V odrazu obrazu na povrchu skla uvidíte válečkovou vlnu, která deformuje obraz dle svého zvlnění.
  4. V polarizovaném světle uvidíte napětí ve skle pomocí polarizačního filtru.
  5. Provedete destruktivní zkoušku a vyhodnotíte míru rozpadu (velikosti vzniklých střepů).
  6. Střepy z rozbitého skla podrobíte makroskopické analýze (více zde>>).
  7. Odolá 4x většímu bočnímu nárazu, než sklo obyčejné.
  8. Odolá rozdílu v ploše skla až 200°C.
  9. V ploše skla pod úhlem 52° vzniká tzv anizotropie.

Tepelně tvrzená skla specialisté poznají na první pohled. Není jednoduché se tuto vizuální analýzu naučit, ale každodenní praxí v terénu, tato skla jednoznačně identifikujete. Dokonce lze poznat i výrobce. Každý má jinou kvalitu tvrzení, která se podepisuje na skle.

Říká Ing. Miroslav Sázovský, Specialista na sklo 

V následujícím videu, můžete vidět reálnou zkoušku rozpadu tepelně tvrzeného skla přímo v praxi.

Ukázka destrukce tepelně tvrzeného skla přímo na stavbě:

destrukce-kaleneho-skla