PRESS GLASS již dlouhá léta přikládá velký význam úrovni obsluhy obchodních partnerů. Projevuje se to např. ve tvorbě nových nástrojů usnadňujících výběr a konfiguraci skleněných tabulí. Právě tuto úlohu plní PRESS GLASS MOBILE, tedy bezplatná aplikace určená pro mobilní zařízení (systémy iOS a Android).

„PRESS GLASS MOBILE znamená zajímavé možnosti. Například, pokud jde o zvukotěsné tabule izolační dvojskla se solární kontrolou (proti slunci) konfigurátory usnadňují volbu vhodného druhu skleněné tabule nebo její srovnání s jinými. Za tímto účelem lze zvolit přesně definovaný rozsah parametrů, aby byly zobrazeny pouze ty typy skleněných tabulí, které jsou shodné s očekáváním uživatele. Ve skupině skleněných tabulí se solární kontrolou můžeme dnes porovnat 250 produktů. Důležité je, že nástroje tohoto typu můžeme využívat nejen prostřednictvím aplikace, ale také pomocí naší webové stránky” – uvádí Gerard Plaze.

Pomocí konfigurátoru lze přesně zvolit mj. zvukotěsné skleněné tabule a zohlednit přitom celou řadu nejdůležitějších parametrů – např. součinitel vážené neprůzvučnosti Rw a opravné ukazatele C a Ctr. Z praktického hlediska jsou stejně důležité možnosti přesného stanovení hmotnosti, třídy ochrany a bezpečnosti, jakož i omezení tloušťky balíku a tloušťky skleněných tabulí v balíku. Konfigurátor umožňuje na třídění druhů tabulí např. pouze z hlediska hodnoty ukazatele Rw, a stejně tak z hlediska všech koeficientů a voleb společně. Podle podobných pravidel fungují také ostatní konfigurátory.

PRESS GLASS MOBILE 02V PRESS GLASS MOBILE najdou uživatelé celkem tři konfigurátory (zvukotěsných tabulí, tabulí se solární kontrolou a sítotisků) a vyhledávač prohlášení o vlastnostech CE (v souladu s čísly vyrobených objednávek).

Kromě implementace praktických inovací a rozšíření nabídky PRESS GLASS sází také na neustálý rozvoj výrobních kapacit. V roce 2015 firma dokončila přestavbu svého hlavního závodu v Radomsku – je to největší a nejmodernější centrum zpracování skla v Evropě. Před několika měsíci byla zahájena výroba také v novém závodě v chorvatském městě Varaždin.