Skluznost skleněné podlahy – bezpečnost proti uklouznutí

4

Skleněné podlahy, pochozí (pochůzná) skla vyžadují bezpečnost proti skluzu (uklouznutí). Skluznost se může měnit s vlhkostí a se znečištěním povrchu skla. Proto je nezbytné uvážit vhodnost povrchové úpravy skla i z tohoto hlediska. Aby se předešlo pádům následkem uklouznutí, musí mít stavba v komunikačních oblastech rovný povrch bez náhlých změn skluznosti.

Skleněné podlahy bytových a pobytových místností

Skleněné podlahy, schody a podesty všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající hodnotám uvedeným v normě ČSN 747505. Do této kategorie patří i soukromé skleněné terasy, skleněné balkóny, lodžie apod. V případě, že sklo na podlaze není kryté před deštěm, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu:

  • součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo
  • hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo
  • úhel kluzu nejméně 6°.

Skleněné podlahy a povrch pochozích ploch ze skla částí staveb užívaných veřejností

Kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, a částí staveb uvedených v právním předpisu následující:

  • součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo
  • hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
  • úhel kluzu nejméně 10°.

Do této kategorie patří i skleněné veřejné terasy, balkóny, skleněné lodžie, skleněné schody a podesty apod. V případě, že tyto povrchy nejsou kryté před deštěm, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu.

Kritéria protiskluznosti skla jsou u částí staveb užívaných veřejností, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama za mokra (např. ochozy okolo bazénů, sprchy, dna v neplaveckých bazénech s hloubkou větší než 80 cm, dna v neplaveckých bazénech s vlnobitím, schody vedoucí do vody max. 1 m široké opatřené oboustrannými madly, schody mimo bazény), následující:

  • úhel kluzu nejméně 18°

Povrchy skleněné podlahy, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama za mokra a které nemohou být zkoušeny metodou úhlu kluzu, musí vykazovat hodnotu výkyvu kyvadla za mokra nejméně 45.

Požadavek vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

§21 – Podlahy, povrchy stěn a stropů

Návrh a provedení nášlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z důvodu změn možných vlivem vlhkosti. Pro posouzení vhodnosti skleněného povrchu se použijí hodnoty deklarované výrobcem v souladu s příslušnou technickou specifikací výrobku.