Školení 19.5.2016 – Nejčastější poruchy izolačního skla

222
Tepelný šok skla vlivem částečného zastínění

Termín konání: 19.5.2016
Místo: Brno, Králova 9
Lektor Ing. Miroslav Sázovský
Cena: 5750,- Kč bez DPH

90% poruch a vad izolačního skla je způsobeno chybou z neznalosti návrhu nebo montáže

Projektanti nedefinují bezpečnostní, funkční a jakostní požadavky na izolační skla. Dodavatelé neznají výrobní normy sklenářů. Chyby v návrhu a montáži způsobují poruchy v hodnotách stovek tisíc korun. Nic z toho se nemusí stát, stačí mít návod a patřičné znalosti. Předám vám praktický vhled do celé problematiky, abyste chápali celek.

Na školení vás naučím těch 20 % nejdůležitějších znalostí v oblasti navrhování izolačního skla a předám vám postupy správné tvorby zákonné dokumentace, návody na řešení reklamací a zkušenosti z praxe, které vám přinesou 80 % úspor z chyb z neznalosti. Ze školení odejdete s jasnou strukturou a systémem práce, který můžete ihned začít uvádět do praxe. Stanete se specialisty na sklo.