Školení 24.5.2016 – Navrhování skleněného zábradlí

203
Zdroj: bentglass a.s.

Termín konání: 24.5.2016
Místo: Brno, Králova 9
Lektor Ing. Miroslav Sázovský
Cena: 5750,- Kč bez DPH

Sestavil jsem ucelený návod, jak navrhovat zábradlí ze skla a zábradlí se sklem. Nejen postup navrhování tloušťky skla, ale i soupis vyhlášek a předpisů, které je potřeba dodržovat a předávat zákazníkům. Získáte informace o navrhování zábradlí podle normy ČSN 743305, STN 743305, DIN 18008, EN 12600.

Přes 70% zábradlí v České a Slovenské republice nemá správně vypracované dokumenty a nebo jsou špatně navržené

Výrobci skla dodávají vrstvená skla, která nemají správně prohlášení o vlastnostech, projektanti nedefinují funkční a bezpečnostní požadavky, dodavatelé investorům nedávají dokumentaci dle nařízení (EU) 305/2011 ve znění pozdějších změn. Uživatel nedostává návod k užívání.