Sparklike Laser – Novinky v technologii měření koncentrace plynu v izolačních sklech

Držet krok s vývojem vysoce kvalitních izolačních skel znamená velkou výzvu i prokontrolu kvality, zejména při ověřování množství plynu v dutině izolačního skla. Nová neinvazivní metoda pomocí zařízení Sparklike Laser umožňuje měřit i velmi komplikovaná složení skel a s jistotou je pak dodávat konečným zákazníkům.

Na izolační skla jsou dnes kladeny čím dál vyšší nároky. Jedním z hlavních parametrů je energetická úspornost ve vytápěných i klimatizovaných budovách. Tu lze ovlivnit různými druhy pokovení, množstvím vrstev skla nebo výplní meziskelního prostoru. Tu tvoří pouze vzduch, vakuum nebo vzácný plyn (většinou argon, nebo krypton).

Tento plyn se vhání do dutiny mezi skly plničkou během výrobního procesu. Výrobce by měl umět ověřit, jestli je koncentrace plynu správná a jestli plyn z dutiny neuniká. Únik plynu může být způsoben nesprávným tmelením a je nutné ho odhalit, pokud k němu dochází, ještě před expedicí k zákazníkovi. Výrobce izolačního skla i okna poskytuje na produkt zákazníkovi několikaletou záruku, a proto musí riziko úniku plynu minimalizovat.

Ne všude jsou dané normy jasné, ale trh izolačních skel postupnou praxí došel k výrobě nejvyšší kvality bez ohledu na normy. Fakt, že malá molekula plynu je náchylná k úniku, je výzvou, a proto se výrobci snaží dosáhnout co nejvyšší koncentrace plynu, běžně 95% a víc.

Současné měření koncentrace probíhá invazivní nebo neinvazivní metodou. Invazivní znamená narušení těsnícího tmelu. Následné automatické měření se provádí cenově dostupnou technologií s dobrou přesností. V praxi to znamená, že se musí narušit obvod IS a vzorek skla v některých případech potom nelze dál používat.Proto se většinou používají malé vzorky, které nejsou tak průkazné.

Neinvazivní metoda umožňuje měření bez znehodnocení zkoušeného skla. Nejběžnější způsob je založený na vyslání výboje skrz sklo. Podle zbarvení ionizovaného plynu se automaticky vypočítá jeho koncentrace (např. zařízení GasGlass HH). Tato metoda je rychlá a přesná, používá se pro dvojskla a měření probíhá na nepokovených površích. Měření lze opakovat tak dlouho, jak kvalitativní normy nebo zákazník přikazují. Nevýhoda této technologie je, že lze měřit pouze dvojskla s jednou vrstvou pokovení.

Sparklike Laser

Nejnovější vývoj v technologii měření přináší řešení všech nevýhod v současnosti používaných zařízení. Pomocí laseru lze měřit neinvazivně, skrz pokovení i vrstvená skla.

Sparklike Laser

 

Nové zařízení Sparklike Laser umožňuje měřit koncentraci plynu u komplikovanějších a čím dál častějších složení IS, mezi které patří i trojskla. Přináší možnost kontroly a ověření požadované kvality pro zákazníka. Přístroj měří koncentraci kyslíku, dokáže tedy pracovat s jakýmkoliv plynem.

Při měření pomocí Sparklike Laser prochází izolačním sklem laserový paprsek. Na základě jeho odrazu od jednotlivých ploch, jeho intenzity a harmonických změn dokážeme přesně určit tloušťku jednotlivých vrstev (sklo, meziskelní dutina), množství kyslíku a následně dopočítat množství vzácného plynu v dutině.

Znalost koncentrace plynu v každém vyrobeném izolačním skle výrobci přináší perfektní kontrolu kvality. Laserový systém lze nainstalovat i jako součást výrobní
linky a může fungovat on-line ve spojení s informačním systémem výrobce. Kontrola kvality je v dnešní době obor s rostoucím významem. Slouží nejen k eliminaci reklamací, ale též jako prodejní argument.

clanek-sparklike-2