Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností skla

6

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností skla podle nařízení (ES) 568/2014, kterým se mění příloha V CPR

Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností skla podle CPR

V příloze V k CPR je uvedeno pouze 5 systémů (systém 2 je vypuštěn), které se nazývají systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností skla 1, 1+, 2+, 3 a 4, na základě kterých výrobce vždy vypracuje prohlášení o vlastnostech výrobku ze skla.

Poznámka: Při prokazování shody se směrnicí Rady 89/106/EHS se používal systém 1, 1+, 2, 2+, 3 a 4 (systém 2 je v CPR vypuštěn, protože se prakticky nepoužíval), viz podrobnosti zde.

V případě CPR i CPD jde o vlastní systémy, nikoliv moduly posuzování shody ve smyslu 768/2008/ES (viz podrobnosti zde).

Popis systémů je uveden v příloze V k CPR (ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014:

Systém 1+
Systém 1
Systém 2+
Systém 3
Systém 4

Zasklení se posuzují podle následujících systému ověření stálosti vlastností skla

Systém 1

podle Nařízení (EU) č. 568/2014 – změna přílohy V k CPR

výrobce provádí:
řízení výroby (FPC)
další zkoušky vzorků odebraných ve výrobním závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek;

oznámený subjekt pro osvědčení výrobku rozhoduje o vydání, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení o stálosti vlastností stavebního výrobku na základě výsledku těchto posouzení a ověření provedených tímto subjektem:
posouzení vlastností stavebního výrobku provedené na základě zkoušky (včetně odběru vzorků), výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku;
počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby;
průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby.

Systém 3

Podle Nařízení (EU) č. 568/2014 – změna přílohy V k CPR

Výrobce provádí:
řízení výroby (FPC)

Oznámená laboratoř:
posuzuje vlastnosti na základě zkoušky (na základě odběru vzorků provedeného výrobcem), výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace stavebního výrobku

Systém 4

Podle Nařízení (EU) č. 568/2014 – změna přílohy V k CPR
výrobce provádí:
posouzení vlastností stavebního výrobku na základě zkoušky, výpočtu, tabulkových
hodnot nebo popisné dokumentace tohoto výrobku;
řízení výroby

Žádné úkoly pro oznámený subjekt nejsou stanoveny.