Tepelný šok – lom skla vlivem teplotního napětí

2

Riziko poruchy skla vlivem teplotního napětí

Největším rizikem poruchy skla ve stavebnictví je lom způsobený vlivem přetížení skla nebo tepelným namáháním. Při navrhování skla se velmi zapomene i na tepelnou únavu skla, která se projevuje v průběhu životnosti skla jako krátký malý lom.

Podmínky vzniku lomu skla – Tepelný šok

Aby mohl nastat tepelný lom skla musí být dosaženo maximální možné hodnoty odolnosti skla v tahu. Lomový proces si vyžaduje působení velikosti napětí a určitou dobu jeho působení. Teplotní napětí může být vyvozené z různých příčin. Nejčastějšími příčinami jsou:

 • Enviromentální
  • Rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem
  • Intenzita slunečního záření
 • Architektonické
  • Exteriérové
   • orientace fasády
   • markýza a slunolamy
   • ostění, žaluzie
   • stromy, plakáty
  • interiérové
   • druh a umístění žaluzií
   • blízkost otopných těles nebo klimatizačních jednotek
   • přesahy ostění, nadpraží
   • vzdálenost tmavých těles (závěsy, nábytek atd.)
  • Druh skla
   • Energetická absorpce
   • Typ instalace a barva rámu
   • Stav a kvalita opracování hran
   • Pozice a umístění povlaku na skle