Tepelný šok – lom skla vlivem teplotního napětí

53

Riziko poruchy skla vlivem teplotního napětí

Největším rizikem poruchy skla ve stavebnictví je lom způsobený vlivem přetížení skla nebo tepelným namáháním. Při navrhování skla se velmi zapomene i na tepelnou únavu skla, která se projevuje v průběhu životnosti skla jako krátký malý lom.

Podmínky vzniku lomu skla – Tepelný šok

Aby mohl nastat tepelný lom skla musí být dosaženo maximální možné hodnoty odolnosti skla v tahu. Lomový proces si vyžaduje působení velikosti napětí a určitou dobu jeho působení. Teplotní napětí může být vyvozené z různých příčin. Nejčastějšími příčinami jsou:

 • Enviromentální
  • Rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem
  • Intenzita slunečního záření
 • Architektonické
  • Exteriérové
   • orientace fasády
   • markýza a slunolamy
   • ostění, žaluzie
   • stromy, plakáty
  • interiérové
   • druh a umístění žaluzií
   • blízkost otopných těles nebo klimatizačních jednotek
   • přesahy ostění, nadpraží
   • vzdálenost tmavých těles (závěsy, nábytek atd.)
  • Druh skla
   • Energetická absorpce
   • Typ instalace a barva rámu
   • Stav a kvalita opracování hran
   • Pozice a umístění povlaku na skle