Video z výroby WINDOW GLASS

146

Spoločnosť WINDOW GLASS, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca firma, ktorá má v oblasti komplexného opracovania plochého skla a výroby izolačného skla viacročné skúsenosti. Počas svojho pôsobenia sa dokázala plnohodnotne začleniť na trhu spracovateľov plochého skla. Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí spokojnosť zákazníkov a snaha o maximálne prispôsobenie sa potrebám klientov, aby sa stala ich spoľahlivým dodávateľom. Snahou spoločnosti je zabezpečiť svojim klientom nielen plnohodnotný prístup k informáciám o technológiách, ale aby tieto technológie dokázali aj plnohodnotne využívať. Preto medzi jej hlavné hodnoty patrí prispievanie k celkovej informovanosti a spokojnosti zákazníka, profesionálny prístup, inovatívnosť, vzdelávanie a rozvoj a  v neposlednom rade dodržiavanie etického štandardu vo vzájomných obchodných vzťahoch.

Neustále sleduje trend vo vývoji a výrobe skla, spolupracujeme s renomovanými svetovými a európskymi výrobcami a dodávateľmi plochého skla a zrkadla.

Vedenie spoločnosti a pracovníci disponujú bohatými skúsenosťami. Dlhoročné skúsenosti, detailná znalosť trhu a výrobkov nám dnes, okrem predaja tovaru, umožňujú poskytovať i nadštandardnú a ucelenú službu našim zákazníkom. Dokážeme kvalifikovane poradiť s výberom materiálov, alebo na základe vašich potrieb navrhnúť riešenie. Dbáme na 100% kvalitu našich výrobkov. Dôkazom je fakt, že naším  najväčším odberateľom na izolačné sklá je spoločnosť Window Holding, ktorá je popredným výrobcom okien na českom trhu.

[pull_quote_center]Zákazník je spokojný vtedy, keď jeho potreby a očakávania sú uspokojované nepretržite, počas celej doby životnosti produktu. Ak poskytovateľ služieb nenaplní očakávania zákazníka, šancu dostane konkurencia. Dôležitý je okruh stálych zákazníkov. Spokojný zákazník sa vracia a znova požaduje produkt, ktorý uspokojil jeho potreby. Krátkodobým cieľom v marketingových aktivitách je dosiahnuť predajný úspech. Pri spokojnosti zákazníka je orientácia marketingu na dlhodobé uspokojovanie počas ktorého zákazník nevyhľadáva ponuky konkurencie.[/pull_quote_center]

Výroba  sa realizuje v nadštandardných podmienkach s použitím najmodernejšej technológie. Technológia výroby patrí svojimi parametrami k absolútnej špičke a umožňuje dosahovať vysokú kvalitu každého izolačného skla. Stroje ovládané počítačom sú on-line napojené  na oddelení technickej prípravy výroby. Trvale zabezpečiť vysokú kvalitu izolačných skiel  je možné len s použitím kvalitných strojov. Naša spoločnosť na výrobu izolačných skiel požíva stroje ako Rezací stôl Bottero, ohýbačka značky Lisec- plnoautomatická na nerezové a plastové TGI profili s kapacitou 3500 kusov denne s rozmermi 2500×4000 mm, linka na izolačné sklá značky Lisec- plnoautomatická linka s formátom 4000x2500mm, kaliaca pec značkyUniGlass UGT Plus Extra s najväčším formátom 2400×4200 mm.

Sekcia logistiky disponuje obnoveným autoparkom, ktorým v prevažnej miere zabezpečuje vlastné logistické plnenie požiadavok zákazníka. Zároveň vieme poskytnúť dopravnú cestnú službu voľnými kapacitami a to hlavne na území SR ale aj ČR či už formou vyťaženia ložnej plochy alebo samostatného výkonu cestnej dopravnej služby.

Kvalitu poskytnutia dopravnej služby garantujeme vozidlami Mercedes-Benz ako aj vodičmi spoločnosti.