Vlastnosti skel – PRESS GLASS EDU

421

Vlastnosti skel – PRESS GLASS představuje řadu vzdělávacích animací

Prostup tepla, akustická izolační schopnost, propustnost světla a sluneční energie – to jsou hlavní vlastnosti skel, kterým firma PRESS GLASS věnovala speciální videonahrávky. Výrobce, který se specializuje na výrobu skleněných tabulí pro stavebnictví připravil čtyři animace, které jednoduchým způsobem prezentují nejdůležitější informace týkající se vlastností skleněných tabulí.

V nahrávkách vysvětluje PRESS GLASS přístupnou formou základní otázky týkající seklíčových vlastností skel. Vyprávění doplňují příslušné grafické prvky, díky kterým si mohou diváci lépe osvojit nové poznatky.

Animace vysvětlují, jaký reálný význammá např. propustnost světlaa součinitele propustnosti a odrazu světla, které se týkají této vlastnosti. Řada čtyř krátkých nahrávekve srozumitelné formě graficky znázorňuje nejdůležitější otázky. Doufáme, že animace budou také užitečným doplňkempro všechny, kdo si vybírají jednotlivé druhy skleněných tabulí” – uvádí PRESS GLASS.

Všechny animace připravené PRESS GLASS jsou dostupné ve verzích s rychlo-dabingem a s titulky.

Video animace z řady PRESS GLASS EDU: