Zasklívací podložky

13

Zasklívací podložky se rozlišují na tři základní druhy

Aby zasklení bylo funkčně uloženo do nosné konstrukce (například rámu okna, fasádního systému, rámu světlíku), nesmí se sklo dostat nikdy do přímého kontaktu s materiálem tvrdším než je sklo samotné a nesmí být sklo uloženo do rámu bez zasklívacích podložek.

Zasklívací podložky zajišťují udržení dostatečné vůle mezi sklem a nosnou konstrukcí skla.

Rozlišujeme tři druhy zasklívacích podložek

C1 – Nosné podložky: Slouží k přenosu zatížení od skla na rám v přesně definovaných bodech; tím chrání pravoúhlost rámu a omezují deformaci nosného profilu. Až na některé výjimky se nosné podložky používají ve všech případech zasklívání plochého skla.

C2 – Distanční podložky: Umožňují přesné polohování a zajištění skla ve vztahu k základně zasklívací drážky, a garantují zachování pravoúhlosti rámu. Používají se vždy, když existuje riziko, že by se zasklení mohlo dostat do kontaktu se základnou zasklívací drážky, zejména pak u otvíravých oken (křídel, otvírek) v zavíracích nebo podpůrných bodech.

C3 – Čelní podložky: Umožňují přesné polohování a držení skla ve vztahu k horní části zasklívací drážky na jedné straně a k zasklívací liště okenní tabule na straně druhé; tyto podložky tudíž zajišťují, že distanční mezera mezi sklem a rámem zůstává konstantní (v rovině paralelní k zasklení). V praxi se zasklívací podložky C3 používají nejčastěji jako podpora a průběžné vodotěsné těsnění. Pro střešní zasklení.  U střešního zasklení čelní zasklívací podložky C3 nesou část hmotnosti zasklení a musí být vždy použity jako podpory a průběžný pryžový profil.

Jak sehnat zasklívací podložky

Na trhu existuje spousta firem, které dodávají jako překupníci zasklívací podložky, ale v České republice je například firma MYPLAST s.r.o.