Zasklívací spára – ČSN 733440 – Sklenářské práce

38

Při stavebních sklenářských pracích se používá specifické názvosloví pro zasklívací spáry, které je definováno v normě ČSN 733440 – Stavební práce – Sklenářské práce – Základní ustanovení.

Terminologie pro zasklívací spáru

 • Zasklívací spára – spára mezi zasklívací jednotkou a zasklívací konstrukcí;
 • Zasklívací polodrážka – část zasklívané konstrukce charakteristické tvaru písmene L;
 • Zasklívací drážka – část zasklívané konstrukce charakteristické tvaru písmene U;
 • Zasklívací lišta (profil) – prvek, který upevňuje zasklívací jednotku v zasklívací polodrážce;
 • Zasklívací jednotka – skleněná výplň skládající se z jedné či více skleněných tabulí, které jsou navzájem spojeny do jednoho celku;
 • Nosná podložka – podložka, která nese zasklívací jednotku;
 • Distanční podložka – podložka, která vymezuje vůli mezi zasklívací polodrážkou nebo drážkou a zasklívací jednotkou ve směru zasklívací jednotky;
 • Čelní podložka – podložka, která zajišťuje předepsanou vůli mezi zasklívací jednotkou a polodrážkou nebo drážkou ve směru kolmém k rovině zasklívací jednotky;

Požadavky na zasklívací spáru

Zasklívací spára musí splňovat funkční požadavky:

 • nulovou propustnost vzduchu,
 • nulovou propustnost vody,
 • umožnění dilatace a rektifikace zasklívací jednotky.

Konstrukční požadavky na zasklívací spáru

Zasklívací spáry se od sebe liší ve způsobu provedení. Buď jsou zcela vyplněné těsnícím materiálem, nebo jsou s volným prostorem. U volných prostorů v zasklívací spáře musí být zajištěna jejich vzájemná spojitost. Volné prostory musí být odvodněny a odvětrány.

Odtokové a odvětrávací otvory musí být propojeny s vnějším prostředím. Nejmenší počet odtokových otvorů ve spodní části zasklívací spáry závisí na rozměrech zasklívací jednotky. U rozměrů menších než 1 m – nejméně 2 odtokové otvory. Doporučený počet otvorů na 1 m jsou 3.

Odvětrávací a odtokové otvory by měli být kruhového průřezu o průměru min. 6 mm nebo obdélníkového průřezu 4 mm x 20 mm.

Tloušťka zasklívací jednotky musí být navržena statikem na sklo.

Šířka nosných a distančních podložek musí být větší než největší šířka zasklívací jednotky, a to nejméně o 1 mm na každou stranu.

2015-05-07_14-32-10

Stanovení hloubky (výšky) h zasklívací polodrážky, tloušťky podložené vrstvy d, vůle f1 pro kovové a plastové konstrukce a f2 pro dřevěné konstrukce mezi dnem zasklívací polodrážky a zasklívací jednotky složené z jedné nebo více tabulí skla, které nejsou odděleny dutinou.

2015-05-07_14-32-42

Stanovení nejmenších rozměrů parametrů h, d, f1 a f2 zasklívací polodrážky pro zasklívací jednotku složenou z jedné nebo více tabulí skla, které nejsou odděleny dutinou.

2015-05-07_14-33-04

Stanovení rozměrů zasklívací polodrážky pro zasklívací jednotku složenou ze dvou nebo více tabulí skla, které jsou odděleny dutinou nebo dutinami.

2015-05-07_14-33-40

Stanovení nejmenších rozměrů parametrů h, d, f1 a f2 zasklívací polodrážky pro zasklívací jednotku složenou z jedné nebo více tabulí skla, které jsou odděleny dutinou.

2015-05-07_14-33-54

f1 – pro kovové a plastové konstrukce
f2 – pro dřevěné konstrukce
d1 – tloušťka vnějších čelních podložek
d2 – tloušťka vnitřních čelních podložek
h – hloubka zasklívací drážky

Stanovení nejmenších rozměrů zasklívací polodrážky pro zasklívací jednotku složenou ze dvou nebo více tabulí skla, které jsou odděleny dutinou nebo dutinami.

2015-05-07_14-34-11