Změna barevnosti skla – vyblednutí

156
Změna barevnosti - vyblednutí skla

Změna barevnosti vrstveného skla není popsána v normě ČSN EN ISO 12543. V roce 2014 až 2016 je velkým trendem používat na zábradlí barevná vrstvená skla, která se vyrábí různými technologickými postupy. Využívají se barevné PVB folie, vložné materiály nebo potisky na sklo a na folie. Avšak ne každé řešení je určené do exteriéru staveb, kde je sklo vystaveno povětrnostním podmínkám a UV záření.

Jak zamezit nebo předcházet změny barevnosti skla?

Blednutí barev nebo změna barevnosti je ve stavebnictví běžný jev, ale už dnes je spousta materiálů, které svou barvu neztrácejí. Proto před uzavřením smlouvy (dohody) s vaším dodavatelem požadujte:

 • vzorky barevného skla, které zůstanou jako referenční ve vašem archivu,
 • definici záruky na stálobarevnost,
 • definici životnosti barvy, dokud nezmizí úplně,
 • zákonem stanovenou dokumentaci k výrobku dle CPR 305/2011 ve znění pozdějších změn.

Proč je barevnost tak důležitá?

Jak s oblibou říkávám, tak existují jen dva druhy skla. Ta co praskla a ta co prasknou. Praskne-li vám barevné vrstvené sklo, které za dobu své životnosti změnilo barvu, tak vám dodavatel dodá nové barevné sklo, které bude mít původní barvu. Každý si všimne, jak ta současná skla vybledla a změnila barvu. Potom vám nezbude nic než vyměnit všechna skla, nebo se smířit s tím, že sklo má jinou barevnost a vaše zábradlí vypadá podivně.

Změna barevnosti skla
Změna barevnosti skla

Existují testy a zkoušky, které ověřují stálost a stálobarevnost vrstveného skla?

Ano, mezinárodní norma ČSN EN ISO 12543 má 6 částí a v části 4 se zabývá stálostí vrstveného skla. Na skle se provádí zkoušky, které ověřují odolnosti proti vysoké teplotě, vlhkosti a záření. Bohužel norma nepopisuje změnu barevnosti, ale popisuje jen zákal. Protože žádná norma nepopisuje odolnost skla proti změně barevnosti, tak je nutné přistoupit k právní podstatě věci dle Občanského zákona a zákona na ochranu spotřebitele.

Pokud vám váš dodavatel neuznává reklamaci, můžete se obrátit na mou kancelář, kde:

 • zkontrolujeme kvalitu příslušné dokumentace a dodržení zákonných požadavků na výrobce a dodavatele,
 • přečteme si smlouvy a dohody, které jste se svým dodavatelem uzavřeli,
 • vysvětlíme vám, kde jsou slabiny vaší dohody a jak dále postupovat,
 • provedeme analýzu současného stavu zasklení,
 • ověříme, zda dodavatel postupoval ve shodě s technologickými předpisy výroby,
 • napíšeme vám expertní popřípadě znalecký posudek na sklo,
 • budeme vás zastupovat při osobních jednání s odborníky, abyste získali jistotu, že všemu budete rozumět,
 • pomůžeme vám formou mediace, dohody, vyjednat nejlepší podmínky k odstranění vady.

Kontakt: Ing. Miroslav Sázovský, www.znalecnasklo.cz, tel.: +420 725 888 927 email: znalecnasklo@sazovsky.cz